top of page

İş Yerlerinde Mindfulness ve Şefkat Temelli Psikolojik Bağışıklığı Geliştirme Programı

Birebir Uygulama

 

2014 yılından beri mindfulness temelli eğitimler sunan ve 2019'dan beri eğitmen yetiştiren Mindfulness Institute giderek büyümekte ve mindfulness'ı yaymak için kayda değer çalışmalar yapmaktadır. Bireysel düzeyde kişilere temas etmek için tasarlanan The Mindful Lab, kişiye özel, birebir mindfulness seansları sunmaktadır.

Bu program, kurumlarda çalışanın well-being ve çalışma performansını artırma çözümlerinde, terapi seanslarının niteliği ve çıktılarına dair sonuçların kontrol edilmesinin zor ve belirsiz olması, nitelikli koçluk eğitiminin ulaşılmaz olması ve şirket düzeyinde verilen toplu ve düzenli beceri eğitimlerinin getirdiği zorlanmalar (örneğin yönetici ile çalışanın aynı yerde paylaşım yapamaması, toplantı ve görüşme saatlerine denk gelmesi) gibi zorlayıcı unsurları ortadan kaldırmaktadır.

Mindfulness, transdiyagnostik (tanılar ötesi) yani bireylerde herhangi belirgin bir patoloji veya ismi konmuş bir zorlanma olması ve olmamasını gözetmeden bütün zorlanmaları yaşamsal acılar olarak gören, oldukça kapsayıcı bir yaklaşımdır. Yani, bu programda yer almak için belirgin bir zorlanmanız olması gerekmez. Ama aynı zamanda mevcut bir zorlanması olan kişiler için de uygundur. Bu program size daha iyi yaşayabilmeniz için bir alet çantası sunar.

Özetle, The Mindful Lab'ın temel niyeti kişinin mindfulness becerilerini yaşamına dahil etmesi ve psikolojik bağışıklığı güçlendirmek için ön adımları sunmaktır. Bu bir terapi değildir ve terapi yerine geçmez. Burada eğitmen kolaylaştırıcı rehber ve destek rolündedir, kişinin öz kaynaklarına ulaşmasını sağlar.

Programın Yapısı
 • Program, Prof. Dr. Zümra ATALAY tarafından oluşturulmuştur ve tüm süreç onun süpervizörlüğünde ilerlemektedir.

 • Haftada 2 defa olmak üzere 40 dakikalık 10 seanstan oluşan bu program 5 hafta sürmektedir.

 • Programın içeriği bilimsel çalışmalar ve klinik deneyimler ile yapılandırılmış olup, her seansın bir müfredatı vardır.

 • Program, mindfulness hakkında düşünmek ve konuşmak yerine, teorik bilgiyi yanımıza alıp deneyime odaklanır (hepimiz biliyoruz ki bilmek ve yapabilmek farklı şeylerdir).

 • Seans aralarında kişinin süreci ev uygulamaları ile desteklenir.

 • Program çoğunlukla deneyimsel uygulamalar (meditasyon uygulamaları, imajinasyon teknikleri, bedensel çalışmalar) içermektedir.

 • Program, Mindoor Mindfulness Mobil uygulamasını ek kaynak olarak kullanarak kullanıcının seans dışı deneyimini de zenginleştirmektedir.

Mindful Lab Programı Kazanımları 

 • Şimdiki an farkındalığı ve günlük yaşama eklenen mindfulness çalışmaları ile kişi dikkatini yönetebilmeyi öğrenir.

 • Beden farkındalığı ve düşünce farkındalığı temaları ile zemin yaparak kişiye duygu düzenleme becerilerini kazandırır.

 • Kişinin kendiyle ilişkisini güçlendirmesinin bir katkısı olarak, iletişim becerileri gelişir.

 • Gizil olarak işlenen şefkat ve şükran temaları, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirir.

 • Stres ve kaygı gibi yaşamdaki zorluklarla bilgece ilişki kurabilmeyi öğrenir. 

 • Kişi, kendine bakım verme becerisini geliştireceği için yoğun çalışma dönemlerinde “tükenmişlik hissini” önler.

  Tüm bunların sonucunda bu programı alan kişi, daha dikkatli, daha sakin, çevresiyle ve kendiyle daha çok temasta, daha üretken ve mutlu olur.

Neden Mindful Lab Programı Kurumunuzda Yer Almalı?​

Size Özel Zaman

The mindful lab programı grup çalışmalarında yaşanan, ortak zaman belirleme, eğitimle çakışan toplantılar ve görüşmeler, ofis saatleri içinde yapılması gereken işler nedeniyle eğitimde tam olarak dikkatli ve verimli bir şekilde varlığını gösteremeyen, verim alamayan çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Randevular kişiye göre planlanır, böylelikle iş yerinin karmaşıklığından ziyade kendini daha konforlu hissettiği bir mekanda bu çalışma yapılır.

Bireysel İhtiyaçlar

Grup eğitimlerinin diğer bir dezavantajı bireysel ihtiyaçların görülmemesidir. Bu bireysel program ile kişinin kendi ihtiyaçları ve geliştirilmesi gereken yanları ön plandadır. Ayrıca özel bir görüşme olduğu için aynı ekiptekilerin paylaşım yapmaması, hiyerarşik konumlardan kaynaklı yeterince verim alamama gibi olası sorunların önüne geçer.

Çalışma Performansında Verimliliğin Artışı

Bugün birçok kaynak gösteriyor ki mindfulness temelli yaklaşımların kişinin yaşamında yer alması çalışma performansını da artırmaktadır. Dikkati odaklamayı, duyguları düzenlemeyi öğrenmek ve geliştirmek “daha çok” çalışmak yerine “daha verimli” çalışarak performansı artırmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Grup düzeyinde alınan eğitimlerde kısıtlı bir süre ayrılır ve belirlenen aralık içerisinde konunun özü verilir. Bireysel düzeyde yapılan bu çalışmada, hem teorik hem deneyimsel olarak kişi konuyu özümser. Mobil uygulama gibi ek kaynaklarla desteklenen kişiler, seanslar tamamlandığında bile pratiklerine devam edebilmek için kalıcı bir destek edinmiş olur.

Yapılandırılmış ve Süreli

5 hafta ve 10 seans olarak yapılandırılan bu program, nispeten kısa bir sürede ve bireysel düzeyde çalışmanın etkisiyle kazanımların gerçekleşmesini sağlar.

Ölçülebilir Performans

Program öncesi ve sonrasında çeşitli ölçme araçları ile kişilerin programdan verim düzeyi ölçülüp, kişilerin de onayı dahilinde kurumla paylaşılacaktır.

Nitelikli Eğitmen Kadrosu

Prof. Dr. Zümra ATALAY'ın geliştirdiği program, Mindfulness Institute bünyesinde yetişen 30 uzman eğitmen tarafından uygulanacaktır. Bu geniş kadro, büyük ölçekli kurumlar için de talebi karşılamaya uygundur. Eğitmenlerimizi incelemek için tıklayınız. 

İleri Düzeyde Eğitim

Mindfulness Institute sizi yaşam boyu gelişim konusunda her alanda destekler. programın ileri seviye 5 haftalık ve 10 seanstan oluşan ikinci modülü de mevcuttur. Ve bu alanda kendini bireysel olarak geliştirmek isteyen kişilere ensitütü bünyesinde diğer eğitimler, basılı ve dijital kaynaklar, yıllık düzenlenen uluslararası sempozyumlar, konuşmalar ve atölyelerle yaşam boyu gelişime destek sağlanmaktadır.  

the mindful lab logo png.png

İş Yerlerinde The Mindful Lab

Mindfulness ve Şefkat Temelli Psikolojik Bağışıklığı Geliştirme Programı

başvuru
Kurumsal Teklif Al

10 Seans Birebir Mindfulness

Başvurunuz alındı. En kısa sürede size ulaşacağız.

bottom of page